Waar vind ik de statuten van mijn VvE?

Waar vind ik de statuten van mijn VvE?
7 juni 2023 parelbeheer

Als eigenaar van een appartement bent u waarschijnlijk lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Binnen een VvE ontstaan vaak vragen. Wat kunt u bijvoorbeeld van de VvE verwachten? Wat zijn de gemeenschappelijke delen en hoe zit het met het stemrecht van de leden?

Om de rechten en plichten van de VvE en haar leden vast te leggen, zijn er de statuten. Veel VvE’s weten echter niet waar ze de statuten kunnen vinden en hoe ze ermee om moeten gaan.

Hoe zit het precies met de statuten van de VvE? In deze blog leggen we uit waar u de statuten kunt vinden en wat deze precies inhouden. 

Waar vindt u de statuten van de VvE?

De statuten van de VvE zijn geen apart document, maar bestaan uit de splitsingsakte en eventueel het Huishoudelijk Reglement, indien de VvE zo’n reglement heeft opgesteld. In de splitsingsakte wordt ook altijd verwezen naar het Modelreglement waar de betreffende VvE zich aan moet houden. 

Het belang van de splitsingsakte

De splitsingsakte is het kerndocument van iedere VvE. In deze belangrijke akte vindt u:

 • Beschrijving van het gebouw: De splitsingsakte bevat een gedetailleerde beschrijving van het gebouw en de indeling ervan in afzonderlijke appartementen. Het omvat informatie over de locatie, de afmetingen, de grenzen en de kenmerken van elk appartement en de gemeenschappelijke delen.
 • Toewijzing van appartementsrechten: De splitsingsakte wijst een specifiek appartementsrecht toe aan elk afzonderlijk appartement. Elk appartement heeft een uniek nummer of identificatie in de splitsingsakte.
 • Gemeenschappelijke delen: De splitsingsakte regelt welke delen van het gebouw als gemeenschappelijk worden beschouwd. Dit omvat vaak zaken zoals de fundering, het dak, de gevels, trappenhuizen, liften, gangen en andere gedeelde ruimtes.
 • Aandeel in de gemeenschap: De splitsingsakte geeft aan welk aandeel elk appartement heeft in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit aandeel wordt vaak uitgedrukt in breukdelen of percentages en is van invloed op de verdeling van kosten en stemrechten binnen de VvE.
 • Stemrecht en besluitvorming: De splitsingsakte bepaalt hoe het stemrecht is verdeeld binnen de VvE en hoe besluiten worden genomen. Dit omvat regels met betrekking tot het aantal stemmen per appartement en de meerderheid die nodig is om besluiten te nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • Verplichtingen en rechten van de leden: De splitsingsakte legt de verplichtingen en rechten van de VvE-leden vast. Dit kan betrekking hebben op zaken als het betalen van servicekosten, het onderhoud van privé- en gemeenschappelijke delen, het gebruik van voorzieningen en andere regelingen binnen de VvE.
 • Modelreglement: In de splitsingsakte zit ook altijd een Modelreglement opgenomen. Dit modelreglement bevat standaardregels en bepalingen die van toepassing zijn op de VvE.

Waar vindt u de splitsingsakte?

Weet u of uw VvE-bestuur niet zeker waar de splitsingsakte zich bevindt? Op deze plaatsen kunt u zoeken:

 • Notaris: De splitsingsakte is opgesteld bij de notaris op het moment dat het gebouw werd gesplitst in appartementsrechten. Als u niet weet waar de splitsingsakte is, kunt u contact opnemen met de notaris die destijds betrokken was bij de splitsing. Zij kunnen u mogelijk een kopie verstrekken of u doorverwijzen naar de juiste locatie.
 • Kadaster: Het Kadaster houdt ook vaak een kopie van de splitsingsakte bij. U kunt contact opnemen met het Kadaster en vragen of zij de splitsingsakte kunnen verstrekken of u kunnen doorverwijzen naar de juiste plek waar deze kan worden verkregen.
 • VvE-beheerder: Als uw VvE een professionele VvE-beheerder heeft ingeschakeld, is het mogelijk dat zij een kopie van de splitsingsakte in hun bezit hebben. Neem contact op met de VvE-beheerder en vraag of zij u kunnen voorzien van een kopie van de splitsingsakte of u kunnen informeren over waar u deze kunt vinden.
 • Mede-eigenaren: Als u in contact kunt komen met andere mede-eigenaren binnen de VvE, kunt u vragen of zij een kopie van de splitsingsakte hebben of u kunnen informeren over waar deze te vinden is. Mogelijk hebben zij eerder toegang gekregen tot de splitsingsakte.

Het belang van het Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte en kan door de VvE zelf worden opgesteld. Hierin staan specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het gebouw en de gemeenschappelijke voorzieningen. 

Niet elke VvE heeft een Huishoudelijk Reglement. 

Als uw VvE er wel een heeft, kunt u deze verkrijgen bij de VvE-beheerder of het bestuur.

Het Huishoudelijk Reglement kan bijvoorbeeld bevatten:

 • Regels over geluidsoverlast
 • Voorschriften met betrekking tot huisdieren
 • Regels over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes
 • Richtlijnen voor het plaatsen van objecten op het balkon

Kortom, de regels in de splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement vormen samen de statuten. 

Let op: het Huishoudelijk Reglement prevaleert nooit boven de splitsingsakte. De richtlijnen in de splitsingsakte zijn leidend. Het Huishoudelijk Reglement kan enkel aanvullende (leef)regels bevatten.

Zorg ervoor dat u deze documenten raadpleegt en begrijpt om uw positie binnen de VvE te kennen en te kunnen handelen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om een professionele VvE-beheerder in te schakelen voor deskundig advies en begeleiding.