Kleine VvE Amsterdam. Hoe zit het met beheer

Kleine VvE Amsterdam. Hoe zit het met beheer
6 januari 2020 Jan Willem Hens
Kleine VvE Amsterdam

Een kleine VvE in Amsterdam

Wij zijn een kleine VvE in Amsterdam. Is het dan verstandig om het vve beheer uit te besteden? Of kan je het ook zelf? Vul dan eens als eerste de VvE checklist in van de gemeente Amsterdam. Daarin kan je precies lezen aan welke voorwaarden een VvE moet voldoen. Denk hierbij aan de inschrijvingsplicht in de VvE. Maar ook het moeten reserveren voor groot onderhoud. Maar ook de jaarlijkse VvE vergadering. Wil je dit allemaal als kleine vereniging in Amsterdam, Den Haag of Utrecht niet zelf doen? Schakel dan een professionele VvE Beheerder in gespecialiseerd in kleine VvE’s

Wat doet deze beheerder?

Een VvE beheerder voor een kleine VvE in Amsterdam voert over het algemeen de volgende taken uit. En dan maakt het niet uit of het een kleine of wel een grote VvE is: Administratief Beheer, Financieel Beheer en Technisch Beheer. Technisch Beheer betreft het dagelijkse onderhoud van de VvE. Maar ook het planmatig onderhoud op basis van een VvE. Waarom het uitbesteden van het beheer ook voor kleine VvE’s van belang is? De wetgeving veranderd sterk. De wetgever wil graag de kwaliteit van de VvE’s verbeteren. Zo is er nu de inschrijfplicht in de KvK.  Niet inschrijven is een economisch delict!

Een kleine VvE in Amsterdam. Wat zou dat kosten?

Maar ook de recentelijke wetwijziging leidt ertoe dat ook een kleine VvE in Amsterdam een spaarplicht heeft. Maar een goed geleide VvE heeft ook een positief effect op de waarde van het huis. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een appartement. Of het aanvragen van een hypotheek. Bij de  taxatie van het appartement moet ook de kwaliteit van de VvE meegewogen worden. Dan is een professioneel beheerde VvE ook van belang. Als prijsindicatie kan je uitgaan van tussen de € 7,50 en € 10,– per appartement per maand. Lees verder op de site van een. Meer info https://parelbeheer.nl/

Wat ook nog aardig is om te vermelden. Bijna 80% van de VvE’s binnen de Gemeente Amsterdam bestaat uit kleine VvE’s. Ongeveer 80% heeft minder dan 6 appartementsrechten. Maar dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. En vereniging bestaat vaak uit één of twee trappenhuizen. En dat zijn dan gemiddeld 3 tot 6 appartementen. Wat je wel ziet is dat steeds meer VvE’s het VvE Beheer uitbesteden. Waarom? Omdat de wettelijke en financiële eisen aan een vereniging van eigenaars steeds strenger wordt.