Huishoudelijk reglement VvE: wat mag er wel en niet in staan?

Huishoudelijk reglement VvE: wat mag er wel en niet in staan?
20 oktober 2022 parelbeheer

Bron: freepik.com

Geluidsoverlast van de buren, troep in de gang, fietsen in de hal? Om deze ergernissen te voorkomen hebben veel Vereniging van Eigenaars een Huishoudelijk Reglement. Dit is een handboek waar huishoudelijke regels in staan die tijdens de ledenvergadering vastgesteld en gewijzigd kunnen worden.

Handig, want dan kunt u bij eventuele conflicten teruggrijpen op het Huishoudelijk Reglement. Toch kan het ook uitgroeien tot een hoofdpijndossier. Want VvE’s weten vaak niet precies wat er wel en niet in het Huishoudelijk Reglement hoort. Zo kan het gebeuren dat bepaalde regels nietig verklaart worden. 

Hoe kan je dit voorkomen? Dat lees je in deze blog.

Zit u met vragen over uw VvE en het Huishoudelijk Reglement? Een VvE beheerder kan uitkomst bieden!

Wat is de positionering van het Huishoudelijk Reglement?

Het Huishoudelijk Reglement kan worden opgesteld als aanvulling van de splitsingsakte. In de splitsingsakte staan de ‘harde’ richtlijnen, bijvoorbeeld over de verdeling van de appartementsrechten, de stemrechten en de verdeling van de maandelijkse bijdrage.

Vaak bestaat er behoefte om aanvullende regels vast te leggen die gericht zijn op het prettig samenleven met elkaar. Deze komen in het Huishoudelijk Reglement. Belangrijk om te weten is dus dat regels in het Huishoudelijk Reglement nooit in strijd mogen zijn met de splitsingsakte. De splitsingsakte prevaleert in dit geval altijd. Ook moeten de regels uiteraard in lijn liggen met de wet en er moet sprake zijn van redelijkheid. Dit laatste betekent dat de regels geen onaanvaardbare situaties mogen opleveren voor de VvE-leden,

Wat kan er in het Huishoudelijk Reglement?

  • Afspraken over de inrichting van de gedeelde ruimtes (bijvoorbeeld waar fietsen en tuinmeubelen geplaatst en opgeslagen mogen worden)
  • Afspraken over geluidshinder (bijvoorbeeld geen luide muziek na een overeengekomen tijdstip)
  • Afspraken over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin (bijvoorbeeld over gedeelde schuttingen indien hier sprake van is)

Het Huishoudelijk Reglement kan ook werkafspraken voor de VvE zelf bevatten, zoals:

  • Werkinstructies aan het bestuur (afspraken over communicatie en mandaten, bijvoorbeeld over het maximumbedrag dat uitgegeven mag worden zonder overleg)
  • De werkzaamheden van de eventuele VvE-commissies

Kunnen in het Huishoudelijk Reglement ook afspraken over de privéruimtes opgenomen worden? Soms wel. Als in de splitsingsakte expliciet staat vermeld dat het de VvE toegestaan is om regels op te stellen voor privéruimtes, dan is het mogelijk om dergelijke regels toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement. 

In modelreglementen van splitsingsaktes van vóór 1983 staat deze bepaling niet opgenomen. Bij oudere gebouwen is de kans dus klein dat dit toegestaan is. Een voorbeeld van een regel over privéruimtes is het aantal en soort huisdieren dat is toegestaan. 

Staan er dergelijke regels in uw Huishoudelijk Reglement maar is uw gebouw relatief nieuw? Controleer dan of uw splitsingsakte dergelijke regels toelaat. Anders worden ze nietig verklaard.

Wat hoort er niet thuis in het Huishoudelijk Reglement?

Zoals aangegeven, mogen er geen regels in het Huishoudelijk Reglement staan die direct in strijd zijn met de splitsingsakte, redelijkheid en de wet. Ook mogen de regels geen inbreuk maken op het eigendomsrecht van appartementseigenaren. 

Kort gezegd geeft het eigendomsrecht de eigenaar een exclusieve bevoegdheid om over het eigendom te beschikken en de exclusieve bevoegdheid om het te gebruiken. Die bevoegdheid geldt tegenover iedereen. 

Regels die in strijd zijn met dit recht, zijn bijvoorbeeld:

  • Regels over het aantal of het type inwoner dat toegestaan is
  • Regels over specifieke inrichting, zoals de kleur van de keuken
  • Regels over de tijdstippen waarop inwoners thuis moeten zijn om geluidsoverlast te beperken

Hoe maak je jouw Huishoudelijk Reglement tot een succes?

Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen zal een eigen beeld hebben bij zijn of haar ideale woonsituatie. Al deze wensen en nuances zijn onmogelijk te vatten in één Huishoudelijk Reglement. Het is raadzaam om deze ambitie dan ook te laten varen. 

Houd het Huishoudelijk Reglement beknopt, feitelijk en eenduidig. Heldere richtlijnen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en geluidsoverlast lenen zich het beste voor een Huishoudelijk Reglement. 

Tot slot: wie een appartement koopt, weet dat daarbij ook het samenleven met meerdere (onder- en boven-)buren hoort. Moedig uw VvE-leden altijd aan om eerst in goed overleg naar een oplossing te zoeken. Dat zal het woonplezier alleen maar ten goede komen.

Zit u met vragen over uw VvE en het Huishoudelijk Reglement? Een VvE beheerder kan uitkomst bieden!