VvE bestuur: welke functies zijn er en wat doen ze?

VvE bestuur: welke functies zijn er en wat doen ze?
12 september 2018 Jan Willem Hens

Als u een appartement in Amsterdam bezit, is de kans groot dat u lid bent van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Maar weet u wel hoe uw eigen VvE eigenlijk werkt?

Zeker voor een starter kunnen alle functies binnen een VvE overweldigend zijn. Wat doet het bestuur precies en hoe zit het met de ALV? In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende rollen binnen een VvE.

VvE-bestuur: rollen en functies

Een VvE-bestuur is een belangrijk onderdeel van de VvE. Het bestuur bestaat vaak uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun taken zijn belangrijk voor het goed functioneren van de VvE. Wie doet wat precies?

De voorzitter is verantwoordelijk voor het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hij of zij zorgt ervoor dat de plannen die door de ALV zijn bedacht, worden uitgevoerd. 

De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden, het opstellen van notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de VvE, zoals het beheren van de kas en het opstellen van het budget.

Het VvE-bestuur in kleine VvE’s

In kleine VvE’s komt het vaak voor dat één persoon alle taken van het bestuur op zich neemt. 

Dit is niet ideaal, want het kan leiden tot overbelasting en een gebrek aan controle. Een professionele VvE-beheerder kan de taken van de penningmeester en de secretaris overnemen als er sprake is van een kleine VvE. 

De rol van de ALV in de VvE

Het is belangrijk om te begrijpen dat de VvE-bestuurders niet de hoogste autoriteit zijn. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de VvE. 

De ALV neemt belangrijke beslissingen, zoals over het onderhoud van het gebouw, de begroting en de jaarrekening. Bij het nemen van beslissingen is het belangrijk om de splitsingsakte en het bijbehorende modelreglement te raadplegen, omdat deze documenten beschrijven hoe de ALV besluiten kan nemen. 

Sommige beslissingen vereisen bijvoorbeeld een gewone meerderheid, terwijl andere beslissingen een gekwantificeerde meerderheid vereisen, zoals het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement.

We hopen dat dit artikel u heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van de verschillende rollen binnen een VvE. Als u vragen heeft over VvE-beheer, aarzel dan niet om contact op te nemen met Parel Beheer.