Een VvE bestaat uit verschillende commissies. Wie doet wat binnen de VvE?

Een VvE bestaat uit verschillende commissies. Wie doet wat binnen de VvE?
12 september 2018 Jan Willem Hens
VvE Bestuur

VvE Beheer Amsterdam. Wat zijn de functies binnen een VvE?

VvE Beheer Amsterdam beheert een groot aantal VvE’s in Amsterdam. Vaak kleine VvE’s maar ook middelgrote en grote VvE’s. VvE Beheer Amsterdam ziet verschillende rollen in de VvE’s. Zo is er een VvE Bestuur. Deze bestaat meestal uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Wat is de taak van de verschillende bestuursleden? Volgens VvE Beheer Amsterdam voeren zij de volgende taken uit: De Voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor. Maar ook de ALV. De voorzitter houdt de door de ALV bedachte plannen in de gaten en zorgt dat deze worden uitgevoerd. De Secretaris zorgt onder andere voor de communicatie met de leden. Maar vaak ook voor de notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen. De Penningmeester tenslotte is verantwoordelijk voor alles wat met het geld te maken heeft. Zoals het beheren van de kas en het opstellen van het budget.

VvE Beheer Amsterdam beheert vele kleine VvE’s. En dan merk je dat vaak het bestuur bij één persoon berust en alle taken op zich neemt. Meer info over VvE beheer Amsterdam lees je hier

Wat is de rol van het bestuur en de ALV

Wat je vaak hoort, maar natuurlijk niet zo is, is dat de VvE Bestuur het voor het zeggen heeft verteld VvE beheer Amsterdam. Maar dat is natuurlijk niet waar. De ALV is verantwoordelijk voor de besluiten van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De Algemene Leden Vergadering is binnen de VvE het hoogste orgaan. De ALV neemt alle besluiten over bijvoorbeeld onderhoud, begroting en de jaarrekening. Maar bijvoorbeeld ook over een aanpassing van Huishoudelijk Regelement

In de Splitsingsacte, en het bijbehorende modelreglement, staat vaak beschreven hoe de Alv besluiten kan nemen. Soms kan dat bij gewone meerderheid. Bijvoorbeeld moeten er 51 van de 100 stemmen voor zijn voor een rechtsgeldig besluit. Maar ook zijn er besluiten waarvoor een gekwantificeerde meerderheid nodig is. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van een huishoudelijk reglement. Daar moet vaan 80% van de stemmen voor zijn vertelde VvE Beheer Amsterdam.

Wat voor rol van VvE Beheer Amsterdam en bestuur?

VvE Beheer Amsterdam kan vaak een of meerdere rollen van het bestuur overnemen. Dit gebeurt vaak als er sprake is van een kleine VvE. VvE Beheer Amsterdam neemt dan vaak de taken waar van de penningmeester en de secretaris. Wat VvE Beheer Amsterdam precies aan taken overneemt wordt vastgelegd in de Beheer Overeenkomst. Wat de VvE Beheerder nooit kan overnemen is natuurlijk de rol van de ALV.