MJOB: Steeds meer VvE’s laten er een opstellen.

MJOB: Steeds meer VvE’s laten er een opstellen.
17 april 2019 Jan Willem Hens
MJOB

MJOB. Wat heb je daar aan?

Een MJOB (Meerjaren Onderhoudsbudget). Er zijn een aantal goede redenen om een op te stellen.

  1. Het geeft duidelijkheid in de te verwachten onderhoud.
  2. Je kunt gericht reserveren
  3. Hypotheekverstrekkers eisen het steeds meer
  4. Je kan eventueel minder reserveren dan 0,5% van de herbouwaarde.

Een MJOB geeft helderheid in toekomstig onderhoud. Dat is voor een leek vaak slecht in te schatten. Daarnaast is het ook van belang bij verkoop. Steeds meer hypotheekverstrekkers in Amsterdam vragen hierom. De Rijksoverheid stelt steeds meer eisen aan VvE’s. Ook over onderhoud. Lees meer op de site van de Rijksoverheid. Een MJOB geeft inzicht en uiteindelijk een beter onderhouden VvE.

Is een MJOB verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Wat wel verplicht is om te sparen voor onderhoud. Dat is 0,5% van de herbouwaarde. Daarvoor wordt de verzekerde waarde als richtlijn genomen. Voorbeeld: het pand is voor € 900.000 verzekert. Dan is 0,5% = € 4.500. Dat moet dan de jaarlijks dotatie zijn aan de onderhoudsreserve. Maar heb je een MJOB. En deze geeft aan dat € 3.000 per jaar voldoende is. Dan mag de VvE dus € 3.000 per jaar reserveren en voldoet dan aan haar reserveringsplicht. Overigens kent de wet een overgangstermijn van 3 jaar. De spaarplicht gaat dus in op 1-1-2021. De VvE’s hebben dus nog even.

Kan de VvE het zelf opstellen?

Wat zijn de eisen aan een MJOB? De eisen zoals deze in de wet staan zijn:

  • Wat zijn de verwachte onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
  • Wanneer moeten deze worden uitgevoerd in een periode van 10 jaar.
  • Wat zij de verwachte kosten hiervoor.

De VvE zou dus zelf een kunnen maken. Maar voor een goede inschatting van de werkzaamheden heb je een bouwkundige nodig. Die heeft hiervoor ook speciale programma’s. En is ook op de hoogte van de ontwikkeling van de techniek en de daaraan gebonden kosten. Het opstellen van een MJOB is specialisten werk. Meer informatie op de website van Parel Beheer