Modelreglement VvE. Wat is dit voor document?

Modelreglement VvE. Wat is dit voor document?
7 februari 2020 Jan Willem Hens
Modelreglement VvE

Modelreglement VvE

Het Modelreglement van de VvE. Wat is dit voor een reglement en wat is hierin geregeld. Daarover lees je hier meer. Het eerste reglement dateert uit 1972. Deze is opgesteld door het Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Samen met de splitsingsacte vormen zij de “grondwet” van een VvE. Het jongste modelreglement dateert uit 2018. In het bijzonder staan de volgende bepalingen in de modelreglementen:

  • Bepalingen over de jaarrekeningen en begrotingen
  • Verzekeringen
  • Het gebruik en beheer van gemeenschappelijke- en privéruimten

Maar ook bijvoorbeeld:

  • Bestuur en vergadering
  • Het huishoudelijk reglement

Als dus wilt weten wat jou rechten en plichten zijn lees deze documenten goed.

 

Wat is de functie van een Modelreglement

Bij het splitsen van een gebouw wordt een splitsingsacte opgesteld. Bovendien is in splitsingsacte is ook bepaald welke modelreglement voor de VvE van toepassing is. Doordat je kan verwijzen naar een modelreglement hoeft niet alles in de splitsingsacte opgenomen te zijn. Daarmee kan je een artikel uit het modelreglement in de splitsingsacte aanpassen. In de splitsingsacte staat bijvoorbeeld de naam van de Vereniging van Eigenaars. In Den Haag worden veel vve’s vernoemd naar de straat waarin ze staan. Bijvoorbeeld: Vereniging van Eigenaars van het gebouw Laan van Meerdervoort 98-100. Echter dat hoeft niet. Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de naamkeuze.

Kan een VvE het reglement aanpassen

Nee, een VvE kan het reglement niet aanpassen. Daartegen over kan de VvE in de splitsingsacte aanpassingen doen.  Deze verwijzen naar het modelreglement. Daarom staat er in de acte bijvoorbeeld:

“De eerste zin van lid 1 wordt gewijzigd in: Ieder eigenaar en gebruiker is verplicht de privéruimte te gebruiken overeenkomstig de bestemming”

Concluderend kan je het volgende stellen? Namelijk om je rechten te kennen moet je en de splitsingsacte lezen. Maar ook het modelreglement van de VvE. Echter het goed lezen hiervan is lastig. Een Professionele VvE beheerder kan hier erg behulpzaam zijn. Vraag het bijvoorbeeld eens aan Parel VvE Beheer Den Haag