Binnen de VvE is de ALV het hoogste beslissende orgaan

Binnen de VvE is de ALV het hoogste beslissende orgaan
19 september 2018 Jan Willem Hens

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Vaak niet het meest favoriete item in de agenda. Zeker wanneer u het al druk genoeg heeft met de dagelijkse hectiek.

Toch is het zeer verstandig om aanwezig te zijn bij de ALV van uw VvE. Hier worden immers beslissingen genomen die een directe impact op u hebben. Hoe werkt de ALV precies en waarom is het zo’n belangrijk orgaan? Dat leggen wij uit in deze blog.

Wat is de rol van de ALV binnen een VvE?

De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de VvE. De ALV neemt belangrijke beslissingen, zoals over de jaarrekening en het onderhoud. In de splitsingsakte en het modelreglement wordt gesproken over ‘De Vergadering’, en dit betekent altijd de Algemene Leden Vergadering van de VvE.

De VvE-vergadering is dus het belangrijkste orgaan van de VvE en wordt vaak voorgezeten door de VvE-beheerder, indien de VvE extern beheer heeft ingehuurd. Deze partij heeft echter geen stemrecht. Naast beslissingen over begroting, jaarrekening en onderhoud, kan de ALV ook ad-hoc beslissingen nemen. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten nemen zonder de ALV, zoals bij noodzakelijk onderhoud met een maximum van €1000.

Welke rechten heeft u in de ALV?

Elke appartementseigenaar heeft stemrecht in de ALV. Als er meerdere eigenaren zijn voor één appartementsrecht, mogen zij maar één keer gebruikmaken van hun stemrecht. De stem geldt dus per appartement, niet per persoon. 

Het totale aantal stemmen en het aantal dat elke eigenaar kan uitbrengen, ligt vast in de splitsingsakte. Bijvoorbeeld, als een VvE bestaat uit vier leden, kan het zijn dat elk lid één stem heeft. Maar het kan ook zijn dat één lid twee stemmen heeft, wat betekent dat er in totaal 5 stemmen zijn. Meestal betaalt de appartementseigenaar met twee stemmen ook meer VvE-bijdrage.

In de splitsingsakte kunnen ook nadere bepalingen staan. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een enkele eigenaar, die meerdere appartementen bezit, het merendeel van de stemmen kan uitbrengen.

Wanneer is een ALV-besluit geldig?

Om een rechtsgeldig besluit te nemen, moet worden voldaan aan een aantal formaliteiten:

  • De oproep en agenda van de ALV moeten minstens 14 dagen van tevoren zijn
  • Er moet een quorum zijn (voldoende aanwezige stemmen op de vergadering)
  • Er moeten notulen gemaakt worden

In de splitsingsakte en het modelreglement staat ook beschreven wanneer een besluit rechtsgeldig is. Meestal is dit wanneer minstens de helft van het aantal stemmen +1 aanwezig is. Bijvoorbeeld, als er in totaal 5 stemmen zijn, moeten er minstens 3 aanwezig zijn.

Behoefte aan professioneel VvE-beheer of advies over VvE ALV’s? Parel Beheer staat voor u klaar.