Kascommissie VvE: wat is hun rol precies?

Kascommissie VvE: wat is hun rol precies?
15 november 2019 Jan Willem Hens

Bent u bekend met de rol van de kascommissie van de Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Elke VvE zou eigenlijk een kascommissie moeten hebben, ook de kleinere VvE’s. Echter komt het vaak voor dat de kascommissie ontbreekt bij kleinere VvE’s, ondanks dat het een verplichting is. Het staat namelijk beschreven als regel in veel splitsingsaktes. Maar wat is nu eigenlijk de taak van de kascommissie?

Kascommissie VvE: wat is de functie?

De kascommissie heeft grofweg drie taken. 

Allereerst kijkt zij naar de jaarrekening van de VvE. Is deze compleet en correct? 

Ten tweede controleert zij of de financiële verplichtingen zijn voldaan en of de VvE voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving. 

Als derde taak kijkt de kascommissie naar de financiële risico’s van de VvE.

Naast deze taken kijkt de kascommissie ook naar het handelen van de VvE-beheerder. Zijn alle uitgaven en inkomsten verantwoord en zijn er geen onrechtmatige uitgaven gedaan? De beheerder beschikt immers vaak over de bankrekening en kan geheel zelfstandig betalingen doen en ontvangsten registreren. 

Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig en rechtmatig gebeurt. Hoewel de meeste VvE-beheerders te goeder trouw zijn, blijft het belangrijk om dit actief te monitoren.

Waarom is het belangrijk voor VvE’s om een kascommissie aan te stellen?

Uiteindelijk geeft de kascommissie al dan niet goedkeuring aan de jaarrekening van de VvE. Hiermee dechargeert zij het bestuur en de beheerder voor het betreffende jaar. 

Parel Beheer heeft als ervaren VvE-beheerder veel ervaring met kascommissies en streeft daarom naar een kascommissie voor elke klant in beheer. Als uw VvE-beheerder geen kascommissie wil instellen, is het verstandig om u af te vragen waarom dat zo is.

Op zoek naar meer informatie over de rol van de kascommissie? Parel Beheer staat voor u klaar.