VvE begroting. Waarvoor is dit?

VvE begroting. Waarvoor is dit?
1 mei 2020 Jan Willem Hens
VvE Begroting

VvE Begroting

VvE Begroting. Waarom opstellen? Ten eerste voor het afleggen van financiële verantwoording. Ten tweede als stuurinstrument voor het VvE Bestuur. In de splitsingsakte en modelreglement staan vaak een aantal globale richtlijnen. Zoals de plicht tot reservering. Ter illustratie kan je bijvoorbeeld gericht reserveren. Voor dakonderhoud.  Herstel fundering of andere grote uitgaven. Door dit expliciet te noemen oormerk je het geld. Gereserveerd voor het dak? Dan mag je niet zomaar de tuin opknappen. Tenzij de VvE vergadering daarmee instemt. Vandaar dat deze post vaak niet gespecificeerd zijn. Dan staat er in de begroting Algemene Reserve. Ook bijvoorbeeld Reservering Groot Onderhoud. Een goedgekeurde begroting?

 

Hoe vaak maak je deze

Hoe stel je een begroting op? Hier staan een paar handige tips. In de VvE begroting staan vaak een aantal vaak voorkomende posten. Aangenomen dat het geen hele grote VvE is kan je denken aan:

 • Bankkosten
 • Opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Beheer kosten voor een professionele VVE beheerder
 • Elektra
 • Reservering onderhoud
 • Klein onderhoud

Samengevat zijn dit de belangrijkste kostenposten. Daarnaast zijn er ook inkomsten. Meestal zijn dit verenigingsbijdrages van de leden. Maar ook huurinkomsten en renteopbrengsten. Weliswaar zijn dit de meest voorkomende kostensoorten. Maar hoe groter de VvE, hoe meer verschillende kostensoorten er zijn.

Onderdeel van financieel VvE Beheer

Parel VvE Beheer Amsterdam is een Amsterdamse VvE beheerder. Zij geven aan dat het opstellen van een VvE begroting valt onder financieel VvE Beheer Naast het opstellen van de begroting gaat het bij financieel VvE beheer om:

 • Het opstellen van de jaarrekening
 • Debiteurenbeheer
 • Opstellen van een meerjarig begroting
 • Berekenen van de appartementsbijdrages
 • Begeleiden kascommissie.

Samengeval een brede financiële functie. Daarnaast moet bij financieel VvE beheer ook stukken worden aangeleverd bij de notaris. Bij de overdracht van een appartementsrecht is de notaris verplicht inlichtingen in de winnen bij de VvE. Bijvoorbeeld of er betalingsachterstanden zijn.