VvE-begroting: drie handige tips

VvE-begroting: drie handige tips
1 mei 2020 Jan Willem Hens

Het kan u zomaar gebeuren: u koopt een appartement en wordt lid van een VvE, en het bestuur zoekt nog een penningmeester. Voor u het weet, bent u opeens verantwoordelijk voor het opstellen van een VvE-begroting.

Waar moet u beginnen? En waarom is zo’n VvE-begroting onmisbaar?

In deze blog zullen we uitleggen waarom een begroting nodig is en hoe u deze kunt opstellen.

De VvE-begroting: waarom is het zo belangrijk?

Allereerst is een VvE-begroting nodig om financiële verantwoording af te leggen. Dit betekent dat het VvE-bestuur verplicht is om de financiën van de VvE te beheren en hierover verantwoording af te leggen aan de leden. 

Daarnaast is een begroting een stuurinstrument voor het VvE-bestuur. In de splitsingsakte en het modelreglement staan vaak een aantal globale richtlijnen, zoals de plicht tot reservering. 

Door het expliciet benoemen van deze reserveringen, zoals voor dakonderhoud of herstel van de fundering, weet iedereen waar het geld voor bedoeld is. Zo kan het geld voor het dak niet zomaar worden gebruikt voor het opknappen van de tuin, tenzij de VvE-vergadering daarmee instemt.

Opstellen van de VvE-begroting: drie tips

Het opstellen van een begroting is geen ingewikkelde taak. Hier zijn enkele handige tips:

  • Stel een lijst op van de belangrijkste kostenposten. Dit kunnen onder andere bankkosten, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, beheerkosten voor een professionele VvE-beheerder, elektra, reservering onderhoud en klein onderhoud zijn.

 

  • Voeg de inkomsten toe. Dit zijn meestal verenigingsbijdrages van de leden, maar ook huurinkomsten en renteopbrengsten kunnen hieronder vallen.

 

  • Als de VvE groot is, zijn er waarschijnlijk meer verschillende kostenposten. Vraag na aan uw medeleden of u nog kosten over het hoofd ziet en voeg deze toe aan de begroting.

Bij financieel VvE-beheer moeten ook stukken worden aangeleverd bij de notaris. Bij de overdracht van een appartementsrecht is de notaris verplicht om inlichtingen in te winnen bij de VvE, bijvoorbeeld of er betalingsachterstanden zijn.

Kortom, het opstellen van een begroting is een belangrijk onderdeel van het financieel VvE-beheer. Het zorgt voor duidelijkheid en transparantie in de financiële huishouding van de VvE. Hopelijk heeft deze blog u geholpen om meer inzicht te krijgen in het belang van een begroting. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Parel Beheer.