Informatieplicht Notaris. De VvE moet informatie verschaffen

Informatieplicht Notaris. De VvE moet informatie verschaffen
27 mei 2020 Jan Willem Hens
Informatieplicht Notaris

Informatieplicht Notaris

De informatieplicht van de Notaris. Als er een appartementsrecht in de VvE is verkocht neemt de notaris contact op met de VvE Beheerder. Dat is de notaris verplicht. Dit noem je de informatieplicht. Dit staat in Art 5:122, lid 5 BW. De verklaring van de beheerder van de VvE voegt de notaris toe aan de leveringsacte. Waarom is dit verplicht? Enerzijds om te voorkomen dat een lid kan uittreden en schulden aan de VvE achterlaat. Anderzijds voor meer rechtszekerheid van de intredende VvE lid. Zo ligt bijvoorbeeld vast wat de maandelijkse servicekosten zijn. Maar ook voor welk bedrag er een opstalverzekering is.

De VvE Beheerder

De Informatieplicht Notaris. Ook van belang voor de Vereniging van Eigenaars. Zo moet bij overdracht het uittredend lid zijn of haar schuld aan de VvE voldoen. Dus wat wil de notaris weten? Meestal is dat:

  • Heeft het uittredende lid nog schulden?
  • Wat zijn de maandelijkse servicekosten?
  • Moeten de servicekosten van de lopende maand tussen koper en verkoper worden verrekend.
  • Wat is de hoogte van de opstalverzekering.

Tenslotte ook nog het aandeel van koper in het reservefonds. Dit laatste leid tot een vermindering van de overdrachtskosten. Over het aandeel in de reserve van de koopprijs hoeft geen overdrachtskosten betaald te worden.

Tenslotte

De VvE beheerder speelt hierin een belangrijke rol. Ten eerste moet hij deze informatie aanleveren. Ten tweede moet hij de nieuwe eigenaar verwelkomen in de VvE. Dit als onderdeel van de Informatieplicht van de Notaris. Na de overdracht zal de beheerder een zogenaamde Welkomsbrief

In deze Welkomsbrief staan meestal een aantal nuttige zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Per wanneer en naar welke rekening de VvE bijdrages betalen
  • Nuttige email adressen. Bijvoorbeeld voor het doorgeven van onderhoudsklachten
  • Lees meer op Parel VvE Beheer Amsterdam

Samenvattend: zonder bericht van de VvE kan er geen overdracht plaatsvinden.