Verkoop appartementsrecht VvE: wat is de rol van de notaris en de VvE-beheerder?

Verkoop appartementsrecht VvE: wat is de rol van de notaris en de VvE-beheerder?
27 mei 2020 Jan Willem Hens

Bij de verkoop van een appartementsrecht in een Vereniging van Eigenaars (VvE) komt de notaris in actie. De notaris is dan verplicht om contact op te nemen met de VvE-beheerder. Maar wat mag de VvE precies van de notaris verwachten? En wat zijn de plichten van de VvE?

In deze blog gaan we in op de verplichtingen van de notaris bij de verkoop van een appartement binnen een VvE. Tevens bespreken we de rol van de VvE-beheerder en wat er gebeurt na de overdracht.

Informatieplicht van de notaris

De informatieplicht van de notaris bij de verkoop van een VvE-appartement is wettelijk vastgelegd.

Het doel van deze plicht is tweeledig: het voorkomen dat een lid vertrekt en schulden achterlaat bij de VvE, en het bieden van rechtszekerheid aan de nieuwe eigenaar.

De verklaring van de VvE-beheerder wordt toegevoegd aan de leveringsakte en bevat belangrijke informatie, zoals:

  • de huidige maandelijkse servicekosten
  • de hoogte van de opstalverzekering
  • eventuele openstaande VvE-schulden van het vertrekkende lid

De rol van de VvE

Ook voor de VvE is de informatieplicht van de notaris van belang. Bij overdracht moet het vertrekkende lid namelijk zijn of haar schulden aan de VvE voldoen.

De notaris vraagt meestal de volgende informatie aan de VvE-beheerder:

  • Zijn er nog schulden bij het vertrekkende lid?
  • Wat zijn de maandelijkse servicekosten?
  • Moeten de servicekosten van de lopende maand worden verrekend tussen koper en verkoper?
  • Wat is de hoogte van de opstalverzekering?
  • Het aandeel van de koper in het reservefonds, wat kan leiden tot vermindering van de overdrachtskosten.

De rol van de VvE-beheerder

De VvE-beheerder – indien aanwezig – speelt een belangrijke rol in het verstrekken van de vereiste informatie aan de notaris.

Daarnaast is het de taak van de beheerder om de nieuwe eigenaar te verwelkomen in de VvE.

Na de overdracht stuurt de beheerder meestal een welkomstbrief naar de nieuwe eigenaar met nuttige informatie, zoals betalingsinstructies en contactgegevens voor onderhoudsklachten.

Nog vragen over de overdracht van appartementsrecht? Behoefte aan een professionele VvE-beheerder? Parel Beheer wacht op uw telefoontje.