Bezwaar maken tegen een besluit van de VvE? Zo werkt dat

Bezwaar maken tegen een besluit van de VvE? Zo werkt dat
24 oktober 2018 Jan Willem Hens

Bent u het niet een besluit van uw VvE? Zoveel mensen, zoveel wensen, dus dit komt geregeld voor.

Welke mogelijkheden hebt u om bezwaar aan te tekenen? Waar moet u op letten tijdens dit proces en wat zijn de do’s en don’ts?

Bezwaar maken tegen een besluit van de VvE: hoe moet dat?

Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de VvE. Maar wel binnen bepaalde voorschriften.

U heeft namelijk een maand de tijd om bezwaar te maken na:

  • ontvangst van de notulen, of
  • nadat u op redelijkerwijs had kunnen weten dat dit besluit genomen werd. 

Daarom is het belangrijk om alert te zijn op VvE-vergaderingen en de notulen te lezen als u niet aanwezig kunt zijn. Vanaf dat moment gaat de bezwaartermijn namelijk lopen.

Waar moet u bezwaar indienen tegen een besluit van uw VvE? 

Dat ligt aan het type besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Er is een verschil tussen een nietig besluit en een vernietigbaar besluit. Een nietig besluit is een besluit dat volgens de regels van de splitsingsakte en modelreglement niet had mogen worden genomen. Dit is dus een ongeldig besluit. Wettelijk gezien bestaat dit besluit niet eens. U kunt dit aan het bestuur of de VvE-beheerder laten weten.

Een vernietigbaar besluit is een besluit dat in strijd is met de wettelijke of statutaire bepalingen die aangeven hoe een besluit tot stand dient te komen. Denk bijvoorbeeld aan het quorum, de agendering van de vergadering en de termijnen. 

Bezwaar tegen een vernietigbaar besluit kunt u voordragen aan de kantonrechter.

Goed om te weten

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van uw VvE, moet u er rekening mee houden dat er kosten aan verbonden zijn. Zo zijn er advocaat- en proceskosten. 

De advocatenrekening kan snel oplopen tot € 5000,– als u geen rechtsbijstandverzekering hebt. 

Het is daarom aan te raden om te werken met een professionele VvE-beheerder om gedoe over besluiten te voorkomen. 

De beste tip is om te zorgen dat het niet tot een juridisch conflict komt. Dit kost iedereen namelijk veel geld en energie en doet uw woongenot dalen: u ziet elkaar elke dag op het trappenhuis. Blijf daarom altijd met elkaar in gesprek.

Behoefte aan advies van een professionele VvE-beheerder? Dan kunt u contact opnemen met Parel Beheer.