Toestemming toetreding in de VvE

Toestemming toetreding in de VvE
14 augustus 2019 Jan Willem Hens
toestemmig toetreding

Toestemming toetreding. Is dat nodig?

Is toestemming bij toetreding in de VvE nodig? Als een appartementsrecht wordt verkocht vraagt de notaris aan de beheerder of toestemming nodig is. Maar ook of er bijvoorbeeld een voorkeursrecht is. Dit zijn twee verschillende zaken. Of dit noodzakelijk is staat in de splitsingsacte. En het bijbehorende modelreglement. In het modelreglement 2006 staat in artikel 40 het volgende hierover: “Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht valt ook toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning en van erfpacht of van opstal” Als dit modelreglement van toepassing is heb je dus geen toestemming van de VvE nodig.

Wanneer is toestemming nodig.

Maar let wel op. In de splitsingsacte kan een afwijking van het modelreglement zijn opgenomen. Dan kan bijvoorbeeld wel toestemming nodig zijn! Je moet dus altijd goed de splitsingsacte en modelreglement lezen. Toestemming is eigenlijk alleen van toepassing bij bijzondere gebouwen. Bijvoorbeeld serviceflats waar een minimale leeftijd noodzakelijk is van bijvoorbeeld 55 jaar. Of dat er alleen (echt)paren mogen wonen. Dan kan er inderdaad toestemming voor toetreding nodig zijn om het appartementsrecht te kopen of er te gaan wonen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam via de erfpachtvoorwaarden eisen stellen. Dat kan een zelfbewoningsplicht zijn. Dus alleen kopen als er ook gaat wonen.

Voorkeursrecht

Wat wel vaak voorkomt is een zogenaamde voorkeursrecht bij verkoop. Dan moet het appartementsrecht eerst aan een omschreven groep eigenaren aangeboden zijn. Bijvoorbeeld bij een garage onder een appartementencomplex. Er is dan toestemming voor toetreding nodig. Overigens moet als een lid gebruik maakt van het voorkeursrecht wel een marktconforme prijs betaald worden.

Dit voorkeursrecht moet in de splitsingsacte en de modelreglement staan. Wil je er meer over weten? Lees verder bij voorkeursrecht

Wil je weten hoe het zit binnen jou vve? Neem daarover contact op met je VvE Beheerder