Activeren VvE Den Haag? Wat moet je allemaal doen

Activeren VvE Den Haag? Wat moet je allemaal doen
20 januari 2020 Jan Willem Hens
activeren vve den haag

Het activeren van een VvE in Den Haag

Is dat belangrijk? In Den Haag zijn veel kleine VvE’s. Ongeveer 75% van de VvE’s is kleiner dan ca. 5 appartementsrechten. Veel van deze VvE’s zijn niet actief. Dat wil zeggen dat ze geen bestuur hebben. Er geen reserveringen plaatsvinden voor groot onderhoud. Het activeren van een VvE in Den Haag is dus ook van belang. Vaak zijn zij ook nog niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Dat is wel verplicht. Niet ingeschreven? Dat is een economisch delict met een boete van maximaal € 14.000,– Activeren is niet alleen bureaucratie! Een actieve Vereniging van Eigenaars is ook goed voor de waarde van het huis of appartement.

Hoe kan je een VvE activeren?

Hoe een VvE activeren in Den Haag? Over het belang hiervan kan hier meer over lezen op de site van de Vereniging Eigen Huis. Voor een actieve VvE moet je eigenlijk een drietal stappen ondernemen. Benoemen bestuurder, inschrijven Kamer van Koophandel, openen van een Bankrekening. En vervolgens gaan sparen voor groot onderhoud. Dit laatste kan op twee manieren. Reserveren voor onderhoud door 0,5% van de nieuwbouwaarde als reservering aan te houden. Of een MJOP laten opstellen. Als het MJOP aangeeft dat je minder mag sparen dan de 0,5% norm mag je het MJOP gebruiken als basis voor de spaarplicht.

 

VvE activeren en professioneel beheren?

Naast een actieve vereniging van eigenaars kan je ook kiezen om deze professioneel te laten beheren. Bijvoorbeeld door Parel VvE Beheer. Professioneel beheer heeft een aantal voordelen. Zo zal een professioneel beheerde VvE voldoen aan alle wettelijke eisen. De druk op VvE’s neemt toe vanuit de wetgever. Die wil graag dat VvE’s actief worden beheerd. Waarom? Onder andere om verkrotting in de steden te voorkomen. Maar ook voor de eigenaren heeft dit voordelen. Dus. Activeren VvE Den Haag in ieders belang. Een goed beheerde VvE met een onderhoudsplan is goed voor de waarde van het pand. De kwaliteit van de VvE is tegenwoordig een factor bij taxatie van o.g.