Vereniging van Huiseigenaren. Wat doen zij precies?

Vereniging van Huiseigenaren. Wat doen zij precies?
8 april 2020 Jan Willem Hens
Vereniging van Huiseigenaren

Vereniging van Huiseigenaren

Vereniging van Huiseigenaren (VvH). Net als een Vereniging van Eigenaars. Het is hetzelfde woord voor de zelfde verantwoordelijkheden. Namelijk het beheer en onderhoud van het pand. Enerzijds gaat het om de financiën en administratie. Anderzijds om het gezamenlijke onderhoud. Bijvoorbeeld schilder- en dakonderhoud. Ook een gezamenlijke verzekering is van belang. Het gaat hier dan om een opstalverzekering- en een aansprakelijkheidsverzekering. Verder kan je ook denken aan een glasverzekering. En aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Allemaal zaken die collectief met alle eigenaren moet worden afgestemd. En uitgevoerd. Samengevat: als je samen in een gebouw woont, moet je samen veel doen. En vaak is dat wettelijk verplicht.

 

Rol van de Beheerder

Wat is de rol van de beheerder binnen een Vereniging van Huiseigenaren? De VvH kan besluiten alle taken over te dragen aan een professionele VvE Beheerder. Deze VvE beheerder voert dan alle VvE Beheer voor de VvH uit. Namelijk de volgende taken:

  • Financieel VvE Beheer
  • Administratief VvE Beheer
  • Technisch VvE Beheer

Meer hier over weten? Kijk eens op de site van Parel VvE Beheer Amsterdam Onder andere kan je lezen dat een belangrijke taak van de VvE Beheerder is dat de VvH voldoet aan de wettelijke eisen. Denk hierbij aan de spaarplicht voor onderhoud door VvH’s. Maar ook dat de VvE voldoende verzekerd is.

Wat is nog meer belangrijk?

Niet uitbesteden aan een VvE beheerder? Let dan goed op of alles gaat zoals het moet. In het bijzonder wie wat betaald en hoeveel. Waar vind je deze algemene regels? Die staan in de Splitsingsacte en bijbehorende Modelreglement. Maar ook in een Huishoudelijk Reglement. Hoewel niet alle Verenigingen Van Huiseigenaren een Huishoudelijk Reglement hebben. Waar moet je nog meer opletten? Dat besluitvorming gaat conform de regels. Je moet zorgen dat alle besluiten goed zijn vastgesteld. Evenals vastgelegd in de notulen van de Vereniging. Dat is vaak de grote valkuil. Dus ook bron van veel conflicten en ruzies. Zorg dat alle goed gaat en transparant is.

 

VvE Vergadering en Corona?

De VvE Beheerder is vaak ook de voorzitter van de VvE Vergadering. Dat kan wel verstandig zijn. Zeker als er botsende belangen zijn tussen de VvE leden. Dan kan de beheerder een neutrale rol spelen. Ook zijn zij op de hoogte van relevante wettelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rond de Corona maatregelen. Zo is een een noodwet aangenomen. Dit betekend dat de VvE elektronisch mag vergaderen. En rechtsgeldige besluiten kan nemen. Maar er zijn hieraan wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de leden van te voren schriftelijk vragen kunnen stellen. Dus denk er goed over na. Wel of geen professionele beheerder?