Voorzitter VvE. Wat zijn de taken van de voorzitter

Voorzitter VvE. Wat zijn de taken van de voorzitter
8 november 2019 Jan Willem Hens
voorzitter vve

De voorzitter van de VvE

Een VvE heeft een voorzitter. Het bestuur kan verder bestaan uit een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is dan de “baas”. Uiteraard in samenspraak met de andere leden van het VvE bestuur. Dit wist Parel VvE Beheer Den Haag mij te vertellen. Uit hoeveel leden het bestuur bestaat staat vaak in de splitsingsacte. Uiteraard speelt ook de omvang van de VvE een rol. Een VvE met bijvoorbeeld 4 appartementen zal geen 3 koppig bestuur hebben. Meestal regelt dan één lid de relevante zaken van de VvE. Uiteraard in samenspraak met de overige leden.

Wat is nog meer van belang

De voorzitter van de VvE legt minstens éénmaal per jaar verantwoording af aan de VvE. Bijvoorbeeld in de jaarvergadering. Wil je hier meer over weten? Kijk eens bij de Ing De Ing heeft veel VvE’s onder haar leden. Naast de voorzitter zijn er meer rollen en commissies. Dit alles natuurlijk afhankelijk van de omvang en aantal leden van de Vereniging van Eigenaars. Andere rollen zijn secretaris en penningmeester. De VvE’s kent meerdere commissies. Vaak zijn dat de Kascommissie en de Technische commissie. Daarnaast zijn er vaak nog specifieke commissies. Bijvoorbeeld voor de aanleg van zonnepanelen. Of dubbele ramen.

Wat is de rol van de VvE beheerder

Wat is de rol van de VvE Beheerder. Parel Beheer is een bekende VvE beheerder in Den Haag. Een VvE beheerder ondersteunt het bestuur van de VvE in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo ontlast de beheerder de voorzitter van de VvE. Bij kleine VvE’s is er vaak helemaal geen formele bestuurder of voorzitter. Dan neemt de beheerder die rol op zich. Als er dan besluiten genomen moeten worden, zal hij dit doen in overleg met de leden van de VvE. Dat kan ook makkelijk. Bij een beperkt aantal leden is de besluitvorming per mail makkelijk te realiseren.