De voorzitter van de VvE: welke taken heeft hij of zij?

De voorzitter van de VvE: welke taken heeft hij of zij?
8 november 2019 Jan Willem Hens

Bent u eigenaar van een appartement dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan heeft u waarschijnlijk geregeld contact met de voorzitter van de VvE. Misschien is u zelfs gevraagd om deze rol op u te nemen. 

Maar wat houdt deze rol eigenlijk in?

Taken voorzitter VvE

De voorzitter is de persoon die de vergaderingen van de VvE leidt en zorgt voor een ordelijk verloop van de besprekingen. Hij is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen van de vergaderingen. 

Ook zorgt de voorzitter ervoor dat de besluiten van de vergadering worden uitgevoerd. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de andere leden van het bestuur van de VvE, zoals de secretaris en de penningmeester. 

De voorzitter legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan de VvE, bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering.

Hoeveel bestuursleden zijn er naast de voorzitter?

Hoeveel bestuursleden er zijn, hangt af van de omvang van de VvE en staat vaak vermeld in de splitsingsakte. 

Bij een kleine VvE kan één persoon bijvoorbeeld de relevante zaken regelen in overleg met de overige leden. 

Bij grotere VvE’s zijn er vaak meer rollen en commissies, zoals de kascommissie en de technische commissie. Er kunnen ook specifieke commissies zijn, bijvoorbeeld voor de aanleg van zonnepanelen of laadpalen.

Wat is de verhouding tussen de VvE-beheerder en de VvE voorzitter?

Een VvE-beheerder ondersteunt, wanneer deze ingehuurd wordt, het bestuur van de VvE in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor wordt de voorzitter van de VvE ontlast. 

Bij kleine VvE’s is er vaak geen formele bestuurder of voorzitter. In deze gevallen neemt de VvE-beheerder deze rol op zich. Besluiten worden dan genomen in overleg met de leden van de VvE. Bij een beperkt aantal leden kan de besluitvorming per e-mail gemakkelijk worden gerealiseerd.

Kortom, de voorzitter van de VvE heeft een belangrijke rol binnen de vereniging. Het is de persoon die ervoor zorgt dat vergaderingen ordelijk verlopen en besluiten worden uitgevoerd. Bij grotere VvE’s zijn er vaak meer rollen en commissies die de taken van het bestuur ondersteunen. Een VvE-beheerder kan het bestuur ontlasten en deze rol op zich nemen bij kleine VvE’s.

Op zoek naar professionele ondersteuning binnen uw VvE? Kijk op onze website wat Parel Beheer voor u kan betekenen of neem contact op.