Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023: wat betekent het voor u?

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023: wat betekent het voor u?
22 maart 2023 parelbeheer

Op zoek naar de perfecte kans om de huizenmarkt te betreden? Of hebt u interesse in een schenking voor een eerste woning aan uw kind? 

In 2023 zijn de regels omtrent de schenkingsvrijstelling eigen woning ingrijpend veranderd. Wat betekent dit voor u?

Wat is de schenkingsvrijstelling eigen woning precies?

De schenkingsvrijstelling eigen woning kan worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of aflossing van een eigen woning. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Leeftijd: De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor de schenkingsvrijstelling eigen woning.
  • Besteding: De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of aflossing van een eigen woning. De schenking mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
  • Ontvanger: De schenking moet worden ontvangen van een ouder, grootouder of een derde partij, zoals een oom of tante. De schenker moet wel de schenkingsbelasting betalen over het geschonken bedrag.
  • Bedrag: De schenkingsvrijstelling is eenmalig en bedraagt maximaal €105.000 (in 2021). Dit betekent dat de ontvanger van één of meerdere schenkingen het totale bedrag van €105.000 niet mag overschrijden.
  • Termijn: De schenking moet worden gedaan en ontvangen in een periode van drie jaar. Als er binnen deze periode meerdere schenkingen worden gedaan, dan moeten deze samengeteld worden.

Verlaging van schenkingsvrijstelling eigen woning: wat verandert er?

Op 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, verlaagd van €106.671 naar €27.231. 

Deze maatregel zal gelden voor mensen tussen de 18 en 40 jaar oud. Ook belangrijk om te weten: de vrijstelling zal per 1 januari 2024 volledig worden afgeschaft. Dit is een gevolg van het coalitieakkoord en zal worden opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Waarom zijn de regels veranderd?

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt door het kabinet gezien als een belangrijke stap in het creëren van een eerlijker speelveld onder starters en het verminderen van ongelijkheid. 

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, benadrukte in het nieuws ook dat er meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Het verlagen van de jubelton is slechts één stap in het aanpakken van het probleem van betaalbare woningen en er zal meer moeten gebeuren om het probleem van de woningnood aan te pakken.

Wat betekent deze verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning voor u?

Hoewel deze maatregel ongetwijfeld een impact zal hebben op degenen die van plan waren gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling, is het belangrijk om te benadrukken dat de vrijstelling voor ouders en kinderen niet volledig wordt afgeschaft. 

Dit jaar mogen ouders hun kinderen nog steeds een bedrag van €27.231 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag ingezet worden voor een eigen woning of voor vrije besteding. Beide mag echter niet.

Let op: 2023 is het laatste jaar waarin de schenkingsvrijstelling eigen woning überhaupt van kracht is. Bent u van plan om een woning te kopen en willen uw ouders u daarbij financieel steunen? Dan is het interessant om deze aankoop te doen in 2023, zodat u nog kunt profiteren van de schenkingsvrijstelling.

Tip: spreiding van eerdere schenking is nog mogelijk in 2023

Ook goed om te weten: spreiding van de schenking kan in 2023 nog wel voor schenkingen eigen woning die voor het eerst in 2021 of 2022 zijn gedaan. Heeft u:

  • Een eerste schenking gedaan in 2021 en deel van het restant geschonken in 2022? Dan mag het laatste restant worden geschonken in 2023 (spreiden over 3 jaren);
  • Een eerste schenking gedaan in 2022? Dan mag het restant worden geschonken in 2023

Heeft u andere vragen over de woningmarkt, beleggen in vastgoed of VvE-beheer? Wij staan voor u klaar.