14 dagen brief. Het aanmanen van een lid.

14 dagen brief. Het aanmanen van een lid.
26 februari 2020 Jan Willem Hens
14 dagen brief

14 dagen brief

Wil een VvE lid niet betalen? Door middel van een 14 dagen brief start je de incassoprocedure. Veel VvE’s kennen een aantal stappen voordat de voordering uit handen wordt gegeven. Eerst zal de VvE Beheerder het betreffende lid een betaalverzoek sturen. Dan een aanmaning. En vervolgens een veertien dagen brief. Met de bedoeling de debiteur tot betalen te overtuigen. Zo werkt een VvE Beheerder in Amsterdam. Deze incassoprocedure is deels in de wet vastgelegd. Onder andere moet je in de brief opnemen wat de incassokosten zijn. Pas na deze brief mag je een incassobureau inschakelen.

 

VvE Beheerder Amsterdam

Wil je hier meer over weten? Lees verder op de site van Nvio. Daarin staat ook hoe de betreffende brief te schrijven. Toch moet je als VvE beheerder in Amsterdam hiermee oppassen. Immers de VvE vergadering wil graag toestemming geven voor het inschakelen van een incassobureau. Immers dit kan de verhouding in de VvE op scherp zetten. En het incassotraject kan veel geld kosten. En start altijd met de 14 dagen brief. Indien bijvoorbeeld de debiteur weigert te betalen. Wat de debiteur moet betalen staat in de wet. Deels kunnen deze kosten op de debiteur verhaald worden. Maar niet allemaal. Het is dus niet alleen vervelend dat iemand niet betaald. Maar kan de VvE ook geld kosten.

 

Hoe verder

De genoemde brief is altijd het startpunt van een incassotraject. Elke VvE Beheerder in Amsterdam kan je dit vertellen. En aan deze brief zijn ook vormvoorschriften verbonden. Zo moet in de brief ook de incassokosten staan. En deze zijn een percentage van de uitstaande vordering. En daarbovenop komt natuurlijk ook nog rente. Maar natuurlijk: voorkomen is beter dan genezen. Het incassotraject is onderdeel van Administratief VvE Beheer Ook van belang is te weten dat ook in de splitsingsacte ook bepalingen hierover zijn opgenomen. Niettemin het bepaalde hierin. De 14 dagen brief is essentieel. Daar begint het incassotraject mee.