Vereniging van eigenaars Utrecht

Vereniging van eigenaars Utrecht
27 januari 2020 Jan Willem Hens
Vereniging van eigenaars utrecht

Vereniging van Eigenaars Utrecht

Vereniging van Eigenaars in Utrecht. Andere gangbare benamingen zijn Vereniging van Eigenaren of VvE. Wat is een VvE? Zodra je met 2 of meer aparte eigenaren een gebouw bezit dan spreek je van een VvE. Een VvE heeft dan ook minimaal 2 appartementsrechten. Veruit de meeste VvE’s, ook in Utrecht, hebben maximaal ongeveer 5 tot 6 appartementsrechten. Dat is logisch. De VvE is dan ook meestal één of twee trapopgangen. Zo’n gebouw met minimaal twee appartementsrechten heeft dan ook een splitsingsacte. Daarin staan onder andere de appartementsrechten beschreven. Hoe de Vereniging van eigenaars heet en welk modelreglement van toepassing is.

 

Een Professionele VvE Beheerder

Wat is van belang bij een VvE? Dit kan je onder andere lezen op de site van de Rijksoverheid Maar is het verstandig om de Vereniging van Eigenaars in Utrecht professioneel te laten Beheren? Ja, dat kan verstandig zijn. Een professionele VvE Beheerder kent de wet- en regelgeving goed. Hij of zij zorgt ervoor dat de VvE voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Maar voorkomt ook onenigheid binnen een Vereniging van Eigenaars. De VvE Beheerder zorgt voor de juiste besluitvorming. Zodat daar achteraf nooit gedoe over kan ontstaan. Wil je weten beheerder kan doen voor een Vereniging van Eigenaars in Utrecht? Lees hier verder.

 

Waar moet je verder op letten

Als je geen professioneel beheerde VvE wilt zorg dan dat je minimaal de volgende zaken op orde hebt:

  • Schrijf de VvE in bij de Kamer van Koophandel
  • Maak (elk jaar) een begroting
  • Zorg dat er voldoende gespaard wordt op basis van de 0,5% spaarnorm. Of stel een MJOP op.
  • Vergader elk jaar. En maak een verslag met een getekende presentielijst.

Dit is van belang als je een Vereniging van Eigenaars hebt in Utrecht. Maar natuurlijk ook in andere plaatsen in Nederland. Dit brengt niet alleen rust in de VvE. Maar heeft ook een positieve effect bij de taxatie voor een hypotheek.