Uitstel betaling VvE? Wat zijn de gevolgen van Corona.

Uitstel betaling VvE? Wat zijn de gevolgen van Corona.
1 april 2020 Jan Willem Hens
Uitstel betaling VvE

Uitstel Betaling VvE

Uitstel van betaling aan de VvE. VvE beheerders uit Amsterdam krijgen hier veel vragen over. Zeker beheerders die commercieel onroerend goed in portefeuille hebben. Aangezien Amsterdam een vrij uitgebreid winkelbestand heeft. En deze zijn bijna allemaal lid van een VvE. Wat is het gevolg van de Carona Maatregelen? Steeds meer Vereniging van Eigenaars te maken met betalingsproblemen. Leden hebben problemen met betalen. Met name van eigenaren met winkels in de getroffen sectoren. Denk aan Horeca, kappers en non food winkels. De eerste faillissementen dienen zich aan. En dat gaat gevolgen hebben voor de kaspositie van VvE´s. Maar wat zijn de mogelijkheden van betalingsuitstel? Hierna gaan wij hier verder op in.

Mag een VvE beheerder hierover beslissen

Mag een beheerder hier zelfstandig over beslissen? Nee over uitstel van betaling aan de VvE moet de vergadering een besluit nemen. Enerzijds kan het bestuur voldoende gemandateerd zijn. Anderzijds kan de VvE natuurlijk ook de beheerder mandateren. Bijvoorbeeld om uitstel van betaling te verlenen. Maar ook om gespreid te laten betalen. Wil je hier mee over weten? Neem dan contact op met Parel VvE Beheer uit Amsterdam. Zij weten hier veel van. En geven graag vrijblijvend advies. Het handelen van de professionele VvE beheerder wordt dus bepaald door het gegeven mandaat. Evenals bepalingen in de Splitsingsacte en bijbehorende modelreglement.

Wat zijn de rechtsregels

Er zijn voor uitstel van betaling aan de VvE geen algemene rechtsregels. Nogmaals wat de beheerder mag is afhankelijk van het mandaat. Maar stel je wilt tot incasso overgaan. Wat zijn dan de regels. Om te beginnen moet er een rechtsgrond zijn voor de gewenste betaling. Bijvoorbeeld een door de VvE vergadering vastgesteld begroting. En de daaruit voortvloeiende appartementsbijdrages. Wil je toch tot incasso overgaan? Dan is dit in het algemeen het proces:

  1. Eerste herinnering
  2. Tweede herinnering. En aankondiging extra kosten zoals herinneringskosten
  3. En dan de zogenaamde “14 dagen brief”

Dan nog niet betaald? Hierna kan je de vordering overdragen aan het incassobureau. Maar of dat in Corona tijd aanvaardbaar is?