Resultatenrekening VvE, Budget en MJOP. Wat zijn de eisen?

Resultatenrekening VvE, Budget en MJOP. Wat zijn de eisen?
21 november 2018 Jan Willem Hens
Resultatenrekening VvE

Resultatenrekening VvE Wat zijn de eisen?

VvE Beheer Amsterdam vertelde mij dat bijna elke VvE een resultatenrekening moet opstellen. En deze aan de ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen. Volgens VvE Beheer Amsterdam staat dit ook bijna altijd in de splitsingsacte. Vaak ook met een tijdsindicatie. Bijvoorbeeld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zegt VvE Beheer Amsterdam. En dat klopt. Ik heb het zelf nagelezen in de Splitsingsacte van mijn VvE. Maar wat zijn dan de belangrijkste posten op de balans en resultatenrekening VvE Beheer Amsterdam? In de resultatenrekening staat waar het geld aan is uitgegeven. Denk aan opstalverzekering, kosten voor de beheerder en onderhoud. Maar ook reserveringen voor bijvoorbeeld onderhoud in de toekomst. Dat staat meestal genoemd als “Reservering Groot Onderhoud” Maar soms ook meer specifiek als “Reservering Groot Onderhoud Lift” In dat laatste geval vertelde VvE Beheer Amsterdam mij dat het geld dan ook alleen daarvoor mag worden gebruikt. Dat staat in de Resultatenrekening VvE.

 

Het Budget. Wat staat daar allemaal in?

Het Jaarbudget . Wat moet daar instaan VvE Beheer Amsterdam? Daarin staan alle verwachte uitgaven voor het lopende boekjaar zegt VvE Beheer Amsterdam. Dan moet je denken aan kosten voor de opstalverzekering, beheer, elektra etc. Maar ook reserveringen voor bijvoorbeeld grootonderhoud. Deze moet tegenwoordig minimaal 0,5% zijn van de herbouwaarde van de opstallen. Maar hoe meet je dat dan VvE Beheer Amsterdam? Als maatstaf kan je de verzekerde waarde voor de opstalverzekering nemen. Is deze bijvoorbeeld € 750.000 dan is de minimale reservering € 3.750 rekende VvE Beheer Amsterdam mij voor. Dit vind je terug in de resultatenrekening van de VvE.

Als je het totale budget hebt uitgerekend, dan kan je ook weer de maandbijdrage per appartementseigenaar uitrekenen. Hoe dat verdeeld is vind je weer terug in de Splitsingsakte.

 

De Meerjaren Onderhoudplan (MJOP)

VvE Beheer Amsterdam, waarvoor is een MJOP ? En wat heeft dat met de de resultatenrekening van de VvE te maken? Een MJOP geeft inzicht in het toekomstig onderhoud van de VvE. En een inschatting van de kosten voor dit toekomstig onderhoud. Dit wordt ook wel een Meerjaren Onderhoudsbudget (MJOB) genoemd. Met een MJOP weet je dus wat je kunt verwachten aan onderhoud en wat de kosten hiervoor zijn. Meestal wordt en 15 jaar vooruit gekeken. Dan staat er bijvoorbeeld in: Schilderen 2021, kosten € 9450. Een ander voordeel van een MJOP is dat je dit ook mag gebruiken als basis van de reserveringen die je moet doen. Als dus blijkt dat de VvE op basis van een MJOP minder hoeft te sparen dan de 0,5% van de herbouwaarde mag dat. Een MJOP is dan de basis van de resultatenrekening die de VvE opstelt.