Noodwet VvE vergadering. Wat is het doel

Noodwet VvE vergadering. Wat is het doel
5 mei 2020 Jan Willem Hens
Noodwet VvE vergadering

Noodwet VvE vergadering

De Nederlandse regering heeft een Noodwet VvE vergadering aangenomen. Dit maakt het voor VvE’s mogelijk om via Video te vergaderen. Dus een fysieke vergadering is niet meer nodig. Alleen als aan de volgende eisen wordt voldaan mag dat.

  1. Het lid / de leden zijn identificeerbaar. Bijvoorbeeld doordat ook de “camera” aanstaat.
  2. De VvE vergadering moet live te volgen zijn.
  3. Er moet gestemd kunnen worden. Zonder last of ruggespraak.

Pas dan is een rechtsgeldige besluit mogelijk. Echter hoe gaat dit in de praktijk werken. Bijvoorbeeld de identificatieplicht. Hoe zal bij een dispuut de rechter hier tegenaan kijken?

 

De praktijk

De noodwet VvE Vergadering heet “tijdelijke wet COVID 19 Justitie en Veiligheid” Lees de wetteksten op de site van de rijksoverheid

Jan Willem Hens van Parel VvE Beheer Amsterdam is erg blij met de noodwet. Hij voorziet echter wel problemen in de praktijk. Bijvoorbeeld met ingewikkelde besluiten. Maar ook bij VvE’s die onderlinge wrijvingen hebben. Of een VvE met relatief oudere leden. Niettemin is het een goed instrument. Veel vergaderingen kunnen doorgaan. Intussen kan de VvE voldoen aan de regels van de splitsingsacte. Zoals binnen 6 maanden de jaarrekening opstellen en goedkeuren. Of de decharge en benoeming van een nieuw VvE Bestuur

 

Hoe verder

Jan Willem Hens van Parel VvE Beheer Amsterdam heeft nu een aantal maanden ervaring. De Noodwet VvE vergadering werkt goed. Hoewel elektronisch vergaderen lastig is, werkt het in de praktijk. Maar dan gelden de volgende regels.

  1. Zorg dat je elkaar ook ziet (camera aan)
  2. Pak de rol als voorzitter van de vve goed op.
  3. Formuleer de besluiten helder
  4. Probeer ingewikkelde besluiten vooraf al te communiceren.

Maar ook werk met mandaten. Dan kunnen leden van te voren al stemmen. En doen ze wellicht niet mee met de VvE vergadering. Maar kunnen wel invloed uitoefenen.

En zodra het weer mag. Gewoon ouderwets bij elkaar komen voor de vergadering.