Huurverhoging 2020. Wat zijn de regels.

Huurverhoging 2020. Wat zijn de regels.
22 mei 2020 Jan Willem Hens
Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020

De jaarlijkse Huurverhoging 2020 is aan regels gebonden. Alleen als deze voor 30 april zijn aangekondigd mag de huisbaas deze verhogen. Bovendien is de maximale verhoging 5.1%. Voor corporaties in Amsterdam  is er nog een aanvullende regel. De gemiddelde verhoging mag niet meer zijn dan 3,1% over het totale bezit.

Zoals gezegd moet de huurverhogingsbrief uiterlijk 30 april in bezit zijn van de huurder. Wat moet daar in staan? Tenminste de volgende zaken:

 • De huidige huurprijs
 • De stijgingspercentage.
 • Dag van ingang
 • Hoe de huurder bezwaar kan maken

Dus de brief na 30 april ontvangen? Geen huurverhoging in 2020!

Wanneer niet verhogen

Er zijn veel redenen waarom een verhuurder de Huurverhoging niet mag doorvoeren. Bijvoorbeeld omdat de huurcommissie de huur tijdelijk verlaagd heeft. Met de bedoeling dat er achterstallig onderhoud gepleegd moet worden. Andere gronden waarop de huur niet verhoogd mag worden?

 • In de brief staan fouten. Bijvoorbeeld de verkeerde huur.
 • De verhoging is meer dan het maximale toegestane verhoging.
 • De brief is te laat.
 • Door de verhoging komt de huur boven de toegestane huur op basis van het puntensysteem.

Niet eens met de huurverhoging 2020? Dien dan bezwaar in. Hoe bezwaar indienen? Dat moet in de brief staan!

 

De rol van de VvE

Wat is de rol van de VvE? In principe heeft de VvE geen rol in de jaarlijkse huurverhoging. Tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud aan het gebouw. Dan kan de Vereniging van Eigenaars hierop worden aangesproken. Zo gaf Jan Willem Hens van Parel VvE Beheer Amsterdam aan. De VvE is namelijk verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke delen van het pand. Denk hierbij aan:

 • Goed functioneren van de liften
 • Het voorkomen van lekkages
 • Werkende verlichting in bijvoorbeeld het trappenhuis

Maar ook dat de voordeur ook goed sluit. Dit heeft allemaal invloed op de Huurverhoging 2020.

Klopt iets niet aan de verhoging? Dien dan altijd een bezwaar in. Het kan veel geld schelen.

Eerste Kamer wil geen huurverhoging

 

In de Eerste Kamer is veel weerstand tegen de huurverhoging 2020. Diverse fracties hebben een motie hiertegen ingediend. Zij roepen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de jaarlijkse huurverhoging in 2020 niet door te laten gaan. Waarom? Om zo huurders te ontzien vanwege de Corona virus. Zo moeten huurders wat meer bestedingsruimte krijgen. De Minister wil hier niet aan. Het belangrijkste argument is dat maar weinig huurders in de problemen komen hierdoor. Volgens haar minder dan 2%. Bovendien is er voor huurders veel maatwerk mogelijk. Er zijn bovendien voldoende inkomensondersteunende maatregelen door het kabinet genomen. Met het opschorten van de huur neem je een heel generieke maatregel. Veel huurders profiteren hiervan. Terwijl dit onnodig zou kunnen zijn. Lees meer hierover in de berichtgeving van de Eerste Kamer

De Minister heeft aangegeven de motie naast zich neer te leggen. Ondanks dat deze is aangenomen met een ruime meerderheid.

De huren dalen in Amsterdam

Parel VvE Beheer Amsterdam hoorden het al van klanten. De huren voor vrijesectorwoningen dalen. Zo stond ook in Het Financiële Dagblad te lezen. Ze dalen overigens niet overal even snel. Dalingen zijn vooral in Amsterdam West. Maar in Oost bijvoorbeeld stijgen ze nog. Overigens zijn de dalingen nog beperkt

De huren in Utrecht, Den Haag en Rotterdam dalen harder. Dan komt er natuurlijk een moment dat het de moeite waard is om te verhuizen. Dan kan je als huurder profiteren van de huurdalingen. In Amsterdam wordt als oorzaak aangegeven dat er minder expats zijn. Deze vertrekken naar hun vaderland. Maar ook omdat er meer woningen beschikbaar komen. Woningen die eerst via AirBnB te huur stonden komen nu in de reguliere huur. Dit laatste zal nog meer gaan gebeuren. Amsterdam beperkt AirBnB steeds meer. Ben je investeerder? Pas dus op.