Gemeente belastingen Den Haag in 2020

Gemeente belastingen Den Haag in 2020
10 januari 2020 Jan Willem Hens
gemeente belasting Den Haag

Gemeente belastingen Den Haag voor de eigen woning

Eigenaren betalen Gemeente belastingen in Den Haag. Voor zowel woningen, bedrijfspanden en bijvoorbeeld garages. Zodra je eigenaar bent van een onroerend goed betaal je gemeentebelastingen. Denk hierbij aan Onroerendzaakbelasting en rioolheffing eigenaarsdeel. En in sommige gevallen ook nog erfpacht. Bij bedrijfspanden kan daar ook nog precariobelasting bij komen. Bewoners (dus ook huurders) betalen ook afvalstoffenheffing. Deze laatste kan onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Voor woningen gaan de OZB tarieven in 2020 omhoog. Van 0,0541% in 2019 naar 0,0551% in 2020. De peildatum is 1 januari. Wie dan eigenaar is betaald de belasting. Ook al verhuis je op 2 januari.

 

Wanneer krijg ik een aanslag?

Meer weten over de gemeente belastingen in Den Haag? Lees verder op de site van de Gemeente .De aanslag ontvangen de belastingplichten rond half februari van het betreffende belastingjaar. Ben je het niet eens met de aanslag? Maak dan uiterlijk 6 weken na de aanslagdatum bezwaar bij de gemeente. Veel belastingen voor 2020 zijn gebaseerd op de WOZ waarde met als peildatum 1-1-2019. Vooral bezwaar tegen de WOZ waarde kan lucratief zijn. Een verlaagde WOZ waarde is niet alleen gunstig voor de Gemeente Belastingen. Maar ook voor het huurwaardeforfait en waterschapsheffingen. Kijk er dus altijd goed naar

 

Gemeente belastingen Den Haag ook voor de VvE?

Zijn er ook gemeentelijke belastingen voor VvE’s in Den Haag? In principe ontvangen VvE’s in Den Haag geen aanslag voor de gemeentebelastingen. Er zouden wel uitzonderingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijke garage die eigendom is van de VvE. Maar dit komt niet vaak voor. Wil je het zeker weten? Vraag het aan je VvE Beheerder in Den Haag

Als er al door de VvE belastingen betaald worden vind je dit terug in de resultatenrekening. Daarnaast zit dan ook de te betalen belasting verwerkt in de maandelijkse servicekosten. Gemeentelijk belastingen Den Haag. Een noodzakelijk kwaad!