Gemeente Belastingen Amsterdam. Wat brengt 2020?

Gemeente Belastingen Amsterdam. Wat brengt 2020?
31 januari 2020 Jan Willem Hens
Gemeente Belastingen Amsterdam

Gemeente Belastingen Amsterdam

Gemeente Belastingen Amsterdam. Maar ook in Amsterdam worden er belastingen geheven. Veel van deze belastingen zijn gerelateerd aan woningen. Waarbij sommige belastingen voor rekening van de eigenaar komen. En andere weer voor huurders. Dus eigenaren betalen onder andere OZB (onroerend zaak belasting) en de rioolheffing eigenaren. Maar ook huurders betalen de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers.

Een bijzondere belasting voor eigenaren en Vereniging van Eigenaars is de precariobelasting. Dit betaal je bijvoorbeeld als er een steiger geplaatst moet worden. Een VvE ontvangt eigenlijk noot een aanslag voor de gemeentebelastingen. Wel als er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte is. In sommige gevallen de VvE bijvoorbeeld rioolheffing moeten betalen.

 

Wat veranderd er in 2020

Wil je hier meer informatie over. Kijk dan verder op de site van de Gemeente Amsterdam. Nieuw is de roerendruimtebelasting. Dat is een soort ozb voor woonschepen, arken, woonwagens etc. In de grondslagen veranderd er op zich niet veel. Alleen de afvalstoffenheffing gaat fors omhoog. Veel van de gemeente belastingen in Amsterdam zijn op basis van de WOZ waarde. Net als bijvoorbeeld de waterschapsbelasting. Deze is in 2019 met ca. 11% gestegen. Deels wordt dit uiteraard gecompenseerd door het aanpassen van de gemeentelijke tarieven. Maar niet iedereen profiteert hier natuurlijk van. Niet eens met de aanslag? Dien een bezwaar in.

De afgelopen weken hebben alle Amsterdammers hun WOZ beschikking 2020 ontvangen. In deze beschikking staat ook hoeveel de eigenaar moet betalen aan OZB belasting en riooolheffing eigenaar. Ben je een eigenaar / bewoner of een huurder? Dan krijg je ook nog een aanslag voor de afvalstoffenheffing. En deze is door de Gemeente Amsterdam voor 2020 flink verhoogt. Niet eens met de heffing of aanslag? Dien dan tijdig bezwaar in. Dit kan lonen.

 

Professioneel VvE Beheer in Amsterdam.

De vraag is welke belastingen de VvE in Amsterdam betaald. Zoals al gezegd komt dat niet veel voor. Wel kan de VvE éénmalige belastingen betalen. Denk hierbij aan precariobelasting. Of belastingen bouwvergunningen. Is er een gemeenschappelijke tuin. Dan kan het ook zo zijn dat de VvE een kapvergunning moet betalen. Wanneer is er sprake van precariobelasting voor de VvE? Eigenlijk is dat alleen als er een steiger moet worden neergezet. Of bij het openbare ruimte bij onderhoud. Zoals gezegd bijvoorbeeld voor het neerzetten van containers of een bouwkeet. Gemeente Belastingen Amsterdam. Veel leuker kunnen wij het niet maken. Meer hier over weten? Vraag dan eens na bij Parel VvE Beheer Amsterdam.