Erfpacht Amsterdam afkopen. Nu doen

Erfpacht Amsterdam afkopen. Nu doen
18 november 2019 Jan Willem Hens
erfpacht amsterdam afkopen

Afkopen Erfpacht Amsterdam

Het afkopen van je erfpacht in Amsterdam. Vergeet dat niet uiterlijk 31 december 2019 te doen. De Gemeente Amsterdam heeft besloten woningeigenaren de mogelijkheid te geven hun erfpacht af te kopen. De keus is niet alleen volledig afkopen. Maar ook bijvoorbeeld het vastzetten op een bepaald niveau. Een rekenvoorbeeld. Je kan nu al je erfpachtcanon eeuwigdurend vastzetten vanaf 2054 op € 375,– per jaar. Dan weet je dus wat je kosten zijn vanaf 2054. De canon wordt alleen jaarlijks aangepast aan de inflatie. Volgens Parel VvE Beheer Amsterdam is dat een verstandige keus. De gemeente Amsterdam heeft nu gunstige voorwaarden die vervallen per 1 januari 2020

Welke keuzen heb je

Bij het afkoop voor 1-1-2020 kijkt de gemeente naar de (erg lage) WOZ waarde van 2014 of 2015. En je krijgt een korting van 10%. Het afkopen van Erfpacht in Amsterdam voor 2020 scheelt dus een hoop geld. Na deze datum vervalt de korting en gebruikt Amsterdam de actuele WOZ waarde. En die is veel hoger. Bij het vastzetten van de erfpacht zijn er 3 opties. In dit voorbeeld gaan we uit van een erfpacht van € 700,– per jaar die afloopt in 2045.

Optie 1: Direct eeuwigdurend afkopen. Dus per 2020 geen erfpacht meer betalen.

Optie 2: De erfpacht per 2045 volledig afkopen. Dus na 20145 geen erfpacht meer.

Optie 3: De erfpacht vastzetten op een jaarlijks canon vanaf 2045.

Kan de VvE beheerder helpen

Optie is het duurst, optie 3 kost niets. Je moet alleen naar de notaris om het eea vast te leggen. Erfpacht afkopen? Ga direct na de site van Erfpacht Amsterdam. De VvE speelt hier geel rol in aldus Jan Willem Hens van Parel Beheer Zij zijn een bekende VvE beheerder in Amsterdam en erg goed op de hoogte van de erfpachtregels. Het is dus van belang om te weten dat het afkopen van erfpacht in Amsterdam aan de individuele eigenaar is. Dat hoeft de VvE dus niet collectief te besluiten. De ene eigenaar kan wel afkopen, en de andere niet. Dat maakt dus niets uit.