Erfpacht afkopen. Moet je dat doen?

Erfpacht afkopen. Moet je dat doen?
9 oktober 2019 Jan Willem Hens
erfpacht afkopen

Erfpacht. Wat is dat?

Erfpacht afkopen. Is dat verstandig. Maar de eerste vraag is natuurlijk. Wat is erfpacht precies en wat houdt het afkopen in. Erfpacht is begin 20ste eeuw ingevoerd door een liberale wethouder van Amsterdam. Wat je nu een VVD’er zou noemen. De gedachte daarachter was dat waardestijging van de grond (deels) moest toekomen aan de gemeenschap. De waardestijging wordt dus door erfpacht afgeroomd. En valt niet toe aan de individuele eigenaar. Grofweg kan je dan ook zeggen dat huizen na 1900 op erfpacht staan, en voor 1900 niet. Maar dat klopt niet helemaal. Ook huizen gebouwd na 1900 op particulier grond staan niet op erfpacht.

Erfpacht afkopen in Amsterdam

Amsterdam wil van de erfpacht af. Het wordt door veel huiseigenaren als oneerlijk gezien. Sommige huiseigenaren betalen immers erfpacht. Maar sommige ook niet. Vandaar dat je nu ook de erfpacht kan afkopen. Als argument voor het afkopen van erfpacht wordt gebruikt dat je huis meer waard is t.o.v een vergelijkbare huis zonder erfpacht. Het jij dus € 20.000 betaald voor de afkoop? Is je huis nu € 20.000 meer waard dan die van de buren. Niet dus volgens Financieel Dagblad. Bij het afkopen moet je je dus als eigenaar niet rijk rekenen.

Moet de VvE meewerken?

Het afkopen van de erfpacht is een individuele keuze. Daar heeft de vereiniging van eigenaars niets mee te maken. Binnen een Vve zijn er dus twee soorten eigenaars. Eigenaars met afgekochte erfpacht. En eigenaars zonder afgekochte erfpacht. Overegens zijner nog VvE’s die bestaan uit een Coorporatie. En daar kan het zo zijn dat de erfpacht alleen gezamenlijk kan worden afgekocht.

Bestaat de VvE nog uit een corporatie? Dan is het verstandig dit om te zetten in een VvE. Dat maakt de verhandelbaarheid veel beter van het appartementsrecht. En ook het verkrijgen van een hypotheek. Meer info bij Parel Beheer