Administratief VvE Beheer. Wat wordt daar onder verstaan?

Administratief VvE Beheer. Wat wordt daar onder verstaan?
28 november 2018 Jan Willem Hens
Administratief VvE Beheer

Administratief VvE Beheer. Wat is dat precies?

Bij Administratief VvE Beheer gaat het erom dat je een goede administratie hebt. Bij Administratief VvE Beheer moet je dan ook denken aan zaken als:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie. Je wilt immers weten wie de eigenaren zijn.
  • Het archiveren en behouden van de relevante documenten. Dit doe je op basis van de Archiefwet van 25 april 1995
  • Aanleveren van belang zijnde informatie aan de notaris. Bij verkoop van een appartementsrecht wil de notaris onder andere informatie over bijvoorbeeld de hoogte van de servicekosten. Maar ook of er achterstallige betalingen zijn en of de VvE leningen is aangegaan. Dit is belangrijke informatie. Het wordt aan de leveringsacte gehecht.
  • Het incasseren van achterstallige betalingen.

Een uitgebreide opsomming vind je verder bij hier. Een goede administratie is de hoeksteen van een gezond beheerde VvE.

 

Is het verstandig Administratief VvE Beheer uit te besteden

Administratief VvE Beheer is ook de hoeksteen van een gezonde administratie. Niet alleen voor grote VvE’s is Administratief beheer belangrijk. Ook voor kleine Verenigingen van Eigenaars. Het is wel zo dat hoe groter de VvE, hoe meer werk het met zich meebrengt. Met Administratief VvE Beheer heb je ook wettelijke kennis nodig. Bijvoorbeeld over de Archiefwet. Maar ook VvE recht moet je liggen. Zo kan je bijvoorbeeld niet zomaar een incasso bureau inschakelen bij achterstallige betalingen. Maar moet daar een besluit van de VvE vergadering aan voorafgaan. Zoals gezegd. Hoe groter de VvE, hoe meer werk er mee gemoeid is en hoe meer expertise verreist. Het is dan ook verstandig om Administratief Beheer uit te besteden. Het brengt rust in de VvE en de bestuurder die het Administratief Beheer uitvoert hoeft geen ruzie met de buren te maken over bijvoorbeeld betalingen.

Wat valt er nog meer onder VvE Beheer?

Naast Administratief VvE Beheer kent een VvE ook Financieel VvE Beheer en Technisch VvE Beheer. Financieel VvE beheer heeft alles te maken met de financiën van de VvE. Denk hierbij aan het opstellen van de Balans en verlies en Winstrekening. Maar ook het jaarbudget. Dit bepaald dan weer de hoogte van de maandelijkse servicekosten. Naast Administratie VvE Beheer is er dan nog Technisch VvE Beheer. Technisch VvE Beheer gaat over het onderhoud van de gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld over het opstellen van een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan). En het uitvoeren van dagelijks onderhoud. Goed Technisch Beheer is van belang voor een goed onderhouden gebouw.