Meerjarenonderhoudsplan VvE (MJOP)

Met een MJOP (Meerjarenonderhoudsplan VvE) krijgt u een inzicht in de toekomstige onderhoudskosten van de VvE. Een MJOP is een belangrijk onderdeel van professioneel VvE Beheer. Met een MJOP krijg je niet alleen inzicht in toekomstig onderhoud, maar ook in de daaraan gebonden financiële verplichtingen. De VvE kan gericht gaan sparen. Parel Beheer stelt graag een MJOP voor u op. Daarvoor werken wij samen met gerenommeerde specialisten op dit gebied. Een goed meerjarenonderhoudsplan VvE is specialisten werk.

Een goed onderhoudsplan is ook waardebehoud van uw woning of appartement. Een goede onderhouden woning heeft immers een positieve invloed op de waarde en verkoopbaarheid van de woning. Ook stellen hypotheekverstrekkers steeds meer eisen aan de VvE. Zonder MJOP of onderhoudsplan wordt het lastiger een hypotheek te krijgen.

MJOP en de Wetgever

Vanaf 1 januari 2018 moeten VvE’s verplicht reserveren voor (toekomstig) onderhoud. De jaarlijkse reservering is minimaal 0,5% van de herbouwwaarde. Heeft de VvE bijvoorbeeld een herbouwaarde van € 750.000, moet er dus jaarlijkse minimaal € 3.750 door de VvE gereserveerd worden voor een meerjarenonderhoudsplan VvE.

Indien een VvE een actuele MJOP heeft opgesteld (niet ouder dan 5 jaar) mag de VvE op basis van het kostenoverzicht uit de MJOP hiervan afwijken. Bij een goed onderhouden gebouw zou dat dus minder dan € 3.750 kunnen zijn. Hierkan ook van worden afgeweken indien minstens 80% van de leden de benodigde middelen in privé beschikbaar heeft indien onderhoud noodzakelijk is.

Meer informatie hierover vind u op de site van de Rijksoverheid

MJOP en Technisch Beheer

Technisch Beheer van een VvE zorgt ervoor dat het pand goed onderhouden wordt. Het meerjarenonderhoudsplan kan hierin ondersteunen. Het MJOP geeft aan wat de te verwachten onderhoud in de komende jaren is, en wat een de daaraan gebonden kosten zijn. De VvE beheerder kan dan gericht onderhoud plegen. Als er bijvoorbeeld de komende jaren schilderwerk uitgevoerd moet worden kunnen daar langjarige onderhoudsovereenkomsten met schilders overeengekomen worden. Dat geeft niet alleen zekerheid dat het pand goed onderhouden wordt, maar kan ook kostenefficiënt zijn.

MJOP en de Bank

Banken worden steeds strenger. Zij eisen bij het afgeven of oversluiten van een hypotheek dat er een MJOP en daaraan gekoppelde onderhoudsplan aanwezig is. Als deze onderhoudsplannen aanwezig zijn is dat voor de hypotheekverlener een signaal dat zij een hypotheek verstrekken aan een eigenaar van een appartementsrecht in een gezonde VvE met een professionele VvE Beheerder. U krijgt niet alleen makkelijker een hypotheek, maar ook nog eens betere hypotheekvoorwaarden. Niet alleen de aanwezigheid van een MJOP helpt hierbij, maar ook als het VvE Beheer uitgevoerd wordt door een professionele beheerder. Parel Beheer helpt u hier graag bij.

Meerjarenonderhoudsbudget: MJOB

Met een Meerjarenonderhoudsbudget, of wel MJOB vertaalt u het MJOP in een jaarlijks budget. Dit is weer de grondslag voor het berekenen van de maandelijkse appartementsbijdrages t.b.v. het VvE Beheer. Het MJOP geeft financieel inzicht op basis van een opgestelde MJOP. Vanaf 1 januari 2018 is elke VvE verplicht om minstens 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren voor het onderhoud. Indien de jaarlijkse reservering op basis van een MJOP en de daaraan gekoppelde MJOB lager kan zijn dan 0,5% van de herbouwaarde mag u van de wettelijk verplichte reservering van 0,5% per jaar afwijken. Parel VvE Beheer kan u hierin adviseren door het opstellen van een MJOP en MJOB.