Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement stelt u nadere regels op en legt u afspraken vast voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Het huishoudelijke reglement is een aanvulling op de splitsingsakte. De splitsingsakte is leidend. In het huishoudelijk reglement mogen geen afspraken staan die strijdig zijn met de splitsingsakte.

Wat kan u regelen in een Huishoudelijk Reglement?

In het huishoudelijke reglement kunnen nadere afspraken gemaakt worden over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. U kan bijvoorbeeld in het huishoudelijke reglement afspreken dat:

  • Er geen fietsen in de gemeenschappelijke ruimtese mogen staan
  • Dat er na 23.00 geen luide muziek gespeeld mag worden
  • Verbouwen-of klussen op zon- en feestdagen niet voor 11.00 mag beginnen

Maar in het huishoudelijke reglement kan u ook afspreken dat:

  • De vloerisolatie een bepaalde waarde moet hebben om overlast voor de overburen te voorkomen
  • Aan de buitengevels geen voorwerpen mogen worden aangebracht
  • Er wel zonwering mag worden aangebracht, maar dat deze een bepaalde kleur moet hebben.

Kortom in het huishoudelijk reglement kan u nadere regels stellen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

Waarom een huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement moet worden goedgekeurd door een (gekwantificeerde) meerderheid door de vergadering van de VvE. De vereiste meerderheid voor het goedkeuren van een huishoudelijk reglement kan per VvE verschillen. Dit is afhankelijk van hetgeen in de splitsingsakte en modelreglement is vastgelegd. Met een huishoudelijk reglement dat door de leden goedgekeurd is, zijn niet alleen de regels duidelijk, maar kan er ook opgetreden worden als bewoners zich hier niet aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement houden. Staat er bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement dat er geen fietsen in het trapportaal mogen staan, maar staan deze er toch? Dan kan u de bewoners hierop aanspreken, en eventueel de fiets op kosten van de bewoner laten verwijderen.

Het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Het opstellen van een huishoudelijk reglement is meer dan alleen een aantal huisregels opstellen. Zo mag bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement geen bepalingen hebben die strijdig zijn met de splitsingsakte of modelreglement. Anders zijn deze regels nietig. Daarnaast moer een huishoudelijk reglement worden goedgekeurd voor de VvE vergadering. Dat moet vaak met een gekwantificeerde meerderheid. De besluitvormingsprocedure is afhankelijk van hetgeen daarover in de splitsingsakte en modelreglement is vastgesteld. Parel Beheer kan u hierbij helpen. Het opstellen van een Huishoudelijk reglement brengt ook duidelijkheid: wat mag wel en wat mag niet in de gemeenschappelijke ruimtes van de VvE.

Meer info vind u op de site van V&S Huishoudelijk Regelement